Aandelen Eneco: houden of afbouwen?

De stad Dordrecht is in het bezit van 9,05 % van de Eneco-aandelen. Sinds de splitsing van Stedin in januari 2017 is Eneco een commerciële energieproducent geworden. Eneco levert Dordrecht jaarlijks een miljoenendividend op. Over de laatste negen jaar was dat gemiddeld een bedrag van 9 miljoen Euro. Op dit moment is de hamvraag voor de aandeelhouders  of de aandelen wel of niet verkocht moeten worden. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Financieel kan het aantrekkelijk zijn om de verkooprijs in een keer te verzilveren in plaats van jaarlijks dividend te ontvangen. Hoewel de precieze waarde van de aandelen nog niet is vastgesteld levert verkoop naar verwachting een bedrag op van meer dan 250 miljoen Euro. Een aanlokkelijk bedrag, maar we moeten er uiteraard voor  waken dat we de opbrengst daarna niet gaan potverteren. Want op = op!

Echter moet eerst de vraag beantwoord worden of de gemeente een publiek belang dient met haar aandelen Eneco. Sinds de splitsing mogen we de aandelen verkopen; het hoeft echter niet. Eneco is op dit moment een energieproducent die qua duurzaamheid goed scoort. De vraag is of dit profiel gehandhaafd blijft als er een commerciële partij komt die een heel ander idee heeft over duurzaamheid. Door de huidige ondernemingsstructuur van Eneco heb je als aandeelhouder weinig tot geen directe invloed heeft op de bedrijfsontwikkelingen. Dit gegeven pleit voor verkoop. ChristenUnie/SGP  realiseert zich dat er na verkoop helemaal geen invloed meer is op de duurzaamheidsparagraaf van Eneco. In die zin weegt het publiek belang ons zwaar. Ook speelt de werkgelegenheid bij Eneco een rol in de afwegingen

In de commissie Bestuur en Middelen van dinsdag 12 september is hierover uitvoerig gedebatteerd. Verschillende fracties gaven aan nog geen standpunt bepaald te hebben. Ook onze fractie CU/SGP is er nog niet uit. Van groot belang is in ieder geval wel wat de gemeenten Rotterdam en Den Haag gaan doen. Zij beschikken samen bijna over de helft van de aandelen. Het is een complex vraagstuk, waar we ook als ChristenUnie/SGP de komende weken ons definitieve standpunt in moeten bepalen.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie