Aanvullend onderzoek naar uitstoot fabriek Dupont/Chemours

Recent is veel ophef geweest over uitstoot van gevaarlijke stoffen door Dupont/Chemours. Omwonenden in de directe omgeving van de fabriek van Dupont/Chemours in Dordrecht zijn waarschijnlijk langdurig blootgesteld aan te hoge waarden van PFOA (perfluoroctaanzuur). Deze giftige stof werd tot 2012 geproduceerd voor teflon dat wordt gebruikt in anti-aanbakpannen. Dit blijkt uit het onderzoek door het RIVM dat op donderdag 24 maart werd gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat in het ongunstigste geval de grenswaarde 25 jaar lang is overschreden in de directe nabijheid van de fabriek. Uit de analyse blijkt verder dat vanaf 2002 de grenswaarden waarschijnlijk niet meer werd overschreden. Vanwege de uitstoot zijn gezondheidseffecten aan de lever bij direct omwonenden niet zijn uit te sluiten. De extra kans op kanker is echter verwaarloosbaar klein. Uit het onderzoek blijkt verder dat er gelukkig geen verontreiniging is van het drinkwater. 


Het RIVM doet diverse aanbevelingen die door de betrokken bestuurders zijn overgenomen. Het gaat om:

  • Steekproefsgewijs bloedonderzoek bij omwonenden;
  • Aanvullend literatuuronderzoek;
  • Onderzoek naar de risico's die werknemers hebben gelopen;
  • Metingen aan drinkwaterputten ten noorden van de Merwede (stroomafwaarts). 
CU/SGP juicht het toe dat nader onderzoek naar risico's en gezondheid zal worden uitgevoerd en acht goede informatievoorziening aan omwonenden en (oud) werknemers van groot belang.  De gegevens maken duidelijk dat voortdurende en zorgvuldige aandacht nodig is voor de veiligheid in en rond Dordecht. 


Nadere informatie is te vinden op de website van de gemeente: https://cms.dordrecht.nl/inwoners/nieuws/pfoa-en-rivm-rapport 

1 reacties

Reacties

Op 06-08-2017 19:07 schreef Venhorst
http://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/418065-de-problemen-met-chemiebedrijf-chemours

Plaats uw reactie