Aftrap SGP-campagne voor provincie en waterschap, Bert Staat is Dordtse kandidaat

Woensdag 6 februari 2019 vond de aftrap plaats van de SGP verkiezingscampage voor de Provinciale Staten en de waterschappen (zie foto) Plaats van handeling was de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark. In deze inspirerende omgeving werden we eerst bijgepraat en rond geleid door de directeur de heer Rein Meester. En werden we in no-time langs allerlei hightech geleid. Waardoor en waarmee leerlingen zeer praktisch technisch onderwijs krijgen. Ik noem alleen maar de warmtepomp en warmte-koude-opslag als zeer actuele onderwerpen in relatie tot de energietransitie welke in gang gezet moet gaan worden.


Vervolgens kregen de lijsttrekkers van de vier waterschappen welke binnen Zuid-Holland meedoen aan de verkiezingen kort het woord. De waterschapsverkiezingen vinden plaats, bij leven en gezondheid, op woensdag 20 maart 2019. Gecombineerd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Voor het waterschap Hollandse Delta is Wim de Jong uit H.I.Ambacht opnieuw de lijsttrekker. Hij noemde de bijzondere positie welke het Eiland van Dordrecht inneemt. De invloed van het water is tweeërlei. Nog tijverschil vanuit zee en de invloed van afkomend water van de bovenrivieren. Verder noemde hij de ambities van het WSHD voor wat betreft energie neutraliteit in 2030 en volledig circulair in 2050. De SGP vindt dat er voor beide ambities een monitoringssysteem met concrete tussendoelen moet komen om deze ambities te kunnen realiseren. Overigens mag sneller ook wat de SGP betreft!


Nico de Jager is SGP-lijsttrekker voor de provinciale Staten van Zuid–Holland. Het verkiezingsprogramma heeft als titel ‘Natuurlijk SGP!’ De mens is door God aangesteld als rentmeester van de aarde. Aan ons de plicht om onze provincie te beschermen door te ‘bewaren én te bouwen’. Het verkiezingsprogramma bevat daartoe vele punten welke daar invulling aan kunnen geven. Zoals versterken openbaar vervoer over water en stimuleren van de binnenvaart. Ook moet de provincie haar rol als beschermheer van de natuur verder optimaliseren en versterken.

SGP en ChristenUnie trekken apart van elkaar op bij beide verkiezingen. Bij het waterschap Hollandse Delta heeft SGP lijstnummer 6. Als Dordtenaar staat op plek 5 oud-gemeenteraadslid Bert Staat. De ChristenUnie heeft lijstnummer 7. Als Dordtse kandidaten staan daar vermeld: Inge den Hollander (5) en Quintijn Schenkel (12).


De lijstnummer voor de provinciale Statenverkiezingen zijn nog niet bekend op dit moment. Wel zijn de lijsten vastgesteld. Op de SGP-lijst staat Dordtenaar Linco Nieuwenhuyzen op de 27e plaats. Bij de ChristenUnie staat gemeenteraadslid Ingrid Klein op plek 35. Wethouder Rik van der Linden staat op plek 42.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie