Beeld op de punt van de Stadswerven?

Het college van burgemeester en wethouders wilde peilen hoe een bijzonder kunstwerk op de punt van de stadswerven bij de lokale volksvertegenwoordiging ligt. De fractie ChristenUnie-SGP ging bij kunstenaar Gerhard Lentink langs om zich eerst te laten informeren. Hier leest u een samenvatting van de reactie die Ingrid Klein-Hendriks namens de fractie indiende bij het college.
Op de vraag van het college of het een geschikt beeld is, gaf de fractie de volgende overweging aan het college mee. Een kunstwerk op deze plek en met deze hoogte, betekent dat verschijningsvorm en materialisering moeten aansluiten bij het stadsgezicht, of beter: bij het beeld dat we van de stad hebben en wat we daarvan willen verhalen. Daarbij maakt de fractie onderscheidt tussen het creatieve proces waarlangs de kunstenaar tot het kunstwerk is gekomen, en de vormentaal van het kunstwerk anderzijds. Het accent bij het antwoord op de vraag of dit een geschikt beeld is, legt de fractie ChristenUnie-SGP bij wat de door de kunstenaar toegepaste vormen vertellen:  

  • De vrouwfiguur (stad is een zij) die geen triomf weergeeft zoals de bekende (historische) Hanneken van Dordt maar in de eenvoud en sierlijkheid eerder een nederige gestalte verbeeldt;
  • De stap naar voren die beweging – de stad is niet statisch - en toenadering uitstraalt;
  • Het bekken of de kom geeft een open houding weer, dankbaarheid, bereidt om te ontvangen (ontvankelijk);
  • De materialisering – technisch, open, staal – vertelt van de scheepsbouw die oorspronkelijk op de Staart aanwezig was en waardoor de regio zich nog steeds laat kenmerken.

Natuurlijk gelden er bijvoorbeeld financiële randvoorwaarden en betreft het een burgerinitiatief (geen initiatief van de gemeente), maar gelet op de vormentaal, heeft de fractie geen bezwaar tegen het beeld. De ChristenUnie-SGP kan zich voorstellen dat veel inwoners van Dordrecht hierdoor worden aangesproken.
Ingrid Klein-Hendriks

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie