Begroting 2018: Wonen, klimaatadaptatie, bereikbaarheid, groen en verkeersveiligheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de financiële begroting van de stad met de titel ‘handen uit de mouwen’ gepresenteerd. Daarin ook aandacht voor de woningbouwopgave, de energietransitie, groen, verkeer en vervoer. Tijdens de begrotingsbehandeling was er ruimte voor de CU/SGP om aandacht te vragen voor een integrale aanpak op het gebied van de klimaatadaptatie, de bouwopgaven, natuur en landschap, de energietransitie en de infrastructuur. Woningen die nu gebouwd gaan worden, bepalen straks het beeld van de stad. Wat is de kwaliteit van de woningen? Voldoen deze dan zichtbaar aan duurzaamheidseisen en klimaatbestendigheid? Dat gaat in elk geval niet vanzelf! We hebben het college gevraagd om samen met andere overheidspartijen maatregelen door inwoners - zoals voor groene daken - te stimuleren

 

CU/SGP vindt dat Dordrecht goed bereikbaar moet blijven zodat er prettig gewoond, gewerkt en geleefd kan worden. Treinen tussen Rotterdam en Breda doen Dordrecht niet meer aan. Je moet overstappen. Er zijn minder treinen die stoppen bij Dordrecht Zuid en Dordrecht. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij opnieuw aandacht gevraagd voor een mindere bereikbaarheid tijdens het groot onderhoud van de N3. Zijn er mogelijkheden om tijdelijke en permanente carpoolplaatsen langs de N3 aan te leggen?

 

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de CU/SGP de motie Toekomstbomen toegelicht. De CU/SGP heeft het college opgeroepen om het kapvergunningstelsel te ‘hereiken’ voor bomen die in het kader van Toekomstbomen gratis ter beschikking worden gesteld aan inwoners, bedrijven en scholen. Inwoners, bedrijven en scholen die ruimte hebben en willen zorgen voor een boom, zullen niet met lede ogen willen toezien dat een met zorg geplante boom door een opvolgend eigenaar eenvoudig kan worden gekapt. Deze inwoners, bedrijven en scholen willen een blijvend, groen monument aan de stad nalaten. Het is belangrijk om als gemeente de stad te betrekken bij het groen op het eiland.

 

In de begroting is geld gereserveerd voor verplaatsing van bedrijvigheid uit de Kalkhaven. De CU/SGP heeft het college gevraagd om de kaderuimte die vrijkomt geschikt te maken voor voor Dordtse binnenschippers die naarstig op zoek zijn naar voldoende ruime aanlegplekken.

 

CU/SGP juicht de aanpak van verkeersonveilige kruisingen of knooppunten toe. Naar de mening van CU/SGP dragen ook kleine verbeteringen bij aan de verkeersveiligheid. Als voorbeeld heeft de CU/SGP de fietsoversteken bij de wijk de Hoven aan de Provincialeweg genoemd. Dagelijks steken veel kinderen de Provincialeweg over om naar de scholen te gaan. De Provinciale weg nodigt niet uit om langzaam te rijden. Nog even de veerboot bij de Kop van ’t land halen? Of niet in de gaten hebben dat je van een 80 km weg naar een 50 km weg gaat? Het college gaat nu kijken of het op eenvoudige manier de veiligheid al kan vergroten.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie