Begroting Drechtsteden 2018

Afgelopen dinsdag 6 februari 2018 is de Begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) door de Drechtraad vastgesteld. De zogenaamde ‘Perspectiefnota’ was hier de onderlegger van. Een stemgewicht van 785 stemde uiteindelijk voor en een stemgewicht van 253 tegen de Begroting 2018.

 

Aan de vaststelling van deze geactualiseerde begroting ging eerst nog een debat in de carrousel Bestuur & Middelen aan vooraf. De feitelijke Drechtraad-vergadering, met de begroting als belangrijkste onderwerp, begon daarna om 22.30 uur. Het debat over de begroting in de Drechtraad nam ruim twee uur in beslag,voordat rond half één ’s nachts de vergadering kon worden afgesloten.

Voor mij als Dordts gemeenteraadslid was het onmogelijk om met deze begroting in te stemmen. Dat kwam vooral omdat er in de begroting van de GRD meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnen de ‘eigen’ Dordtse begroting voor was gereserveerd. En als CU/SGP-er vind ik het prima als er geïnvesteerd wordt in projecten uit de ‘Groeiagenda’, maar wel boter bij de vis. Met andere woorden eerst concrete plannen en dan pas budget! Dit was in het kort samengevat ook de kern van de zienswijzen ingediend op de begroting van de GRD vanuit Dordrecht.

 

Na een schorsing kwam het Drechtstedenbestuur (DSB) met een gewijzigd voorstel. Het DSB stelde voor om de uitgaven in 2018 incidenteel met € 1.2 miljoen te verlagen. En vanaf 2019 structureel € 1.1 miljoen op te nemen voor de investeringsopgave op basis van de ‘Groeiagenda’. Op basis van dit gewijzigde voorstel kon ik, en vele Dordtse collega’s, alsnog instemmen met de Begroting 2018 GRD.

 

Ter informatie. De ‘Groeiagenda’ is een in 2017 gesloten bestuursakkoord tussen de provincie Zuid-Holland en de GRD. Hierin  staan voor de Drechtsteden projecten benoemd welke te maken met de drie thema’s: wonen, werk en voorzieningen.

 

Bert Staat

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie