Begroting: voor een gezonde stad

ChristenUnie/SGP zet zich vanuit Bijbels perspectief in voor een gezonde stad. Als alles al in orde was, zou dat niet nodig zijn. Er is werk aan de winkel: de hand moet aan de ploeg. Daarom heeft CU/SGP bij de begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld mensenhandel en (illegale) prostitutie, en ook voor het groot aantal (v)echtscheidingen in onze stad. Ruim 10% van de Dordtenaren heeft een scheiding achter de rug, per jaar scheiden bijna 300 mensen. Het leed daarvan is groot en de maatschappelijke kosten hoog. Door bijvoorbeeld toegankelijke coaching en mediation kan veel worden voorkomen.

 

CU/SGP vroeg ook aandacht voor armoede. Zowel met als zonder baan kan er sprake zijn van armoede. Werk moet wel lonen, dat verkleint ook de kans op problematische schulden. Dit uitgangspunt wordt onderdeel van het armoedebeleid. Werk is belangrijk voor mensen. Juist daarom is het jammer dat veel Dordtenaren afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. We riepen het college op hen te laten profiteren van het streven naar extra banen. Wat CU/SGP betreft kunnen mensen in een bijstandsuitkering overigens in veel gevallen een tegenprestatie leveren.

 

Uiteraard vroegen we ook aandacht voor de bouwopgave. CU/SGP wil die voortvarend, maar vooral met oog voor kwaliteit wordt uitvoeren. Dat betekent concreet aandacht voor voldoende groen, klimaatbestendig en oog voor goede bereikbaarheid. Tot slot kon dit jaar natuurlijk de Dordtse Synode niet ontbreken. De wethouder zegde een blijvend openbaar kunstwerk in de stad toe. Daarmee worden ook generaties na ons herinnerd aan die belangrijke (kerk)historische gebeurtenis.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie