Bouwen voor een toekomst met elkaar

Vorige week hebben we in de gemeenteraad de begroting 2020 besproken. In de begroting krijgt de groei-ambitie een belangrijke plaats. De komende jaren moeten er heel veel woningen gebouwd worden. Daarbij is terecht veel aandacht voor kwaliteit van de woningen, bereikbaarheid, duurzaamheid en groei. Groei is nodig om voorzieningen in stand en onze stad aantrekkelijk te houden.

Naast de fysieke kant van stenen, wegen en groen hebben we als ChristenUnie-SGP aandacht gevraagd voor de sociale component. Het is belangrijk om bij de bouw van nieuwe woningen aandacht te geven aan de opbouw van wijken, zodat deze landurig leefbaar blijven. Ook moet er geïnvesteerd worden in sociale samenhang, het stimuleren van initiatieven uit de buurt, ruimte voor ontmoeting in de wijk, aandacht voor jeugd en een prettige woonomgeving voor ouderen waar zij levensloopbestendig kunnen wonen. Naast alle investeringen die worden gedaan in het sociale domein, is het belangrijk om bij de bouw van nieuwe wijken ook te gaan voor hoge sociale kwaliteit.

Een paar concrete voorbeelden waar onze fractie dan aan denkt:

  • Geef aandacht aan het voorkomen van eenzaamheid bij het ontwerp van nieuwe wijken. Rijk of arm; iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid.
  • Dordtenaren willen langer in hun eigen woning blijven wonen, ook als ze ouder worden. Zorg voor voldoende levensloopbestendige woningen.
  • Bouw nieuwe wijken die uitnodigen om mee te doen (een van de uitgangspunten van het sociaal beleid) met het oog op sociale cohesie en samenhang.

Kortom, we bouwen met elkaar aan de toekomst voor elkaar.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie