Brede steun voor inbreng CU/SGP bij begroting 2019

De begroting voor 2019 is dinsdag 13 november, vrijwel unaniem, goedgekeurd in de gemeenteraad van Dordrecht. ChristenUnie/SGP kijkt tevreden terug op de behandeling. De begroting vormt de eerste praktische vertaling van het gesloten coalitieakkoord en bevatte daarom veel herkenbare punten zoals de bouwambitie, inzet op fors meer banen en ook grote investeringen in het sociaal domein die vooral gericht zijn op preventie.


In de eerste termijn vroeg CU/SGP aandacht voor bijvoorbeeld mensenhandel en (illegale) prostitutie. De burgemeester zegde toe dat dit onderwerp nadrukkelijk in het lokale veiligheidsbeleid een plek zal krijgen. Ook vroegen we aandacht voor het groot aantal (v)echtscheidingen in onze stad. Ruim 10% van de Dordtenaren heeft een scheiding achter de rug, per jaar scheiden bijna 300 mensen. Dit krijgt een plek in het lokale beleid. Hetzelfde geldt voor werkende armen. Helaas is het zo dat werk niet altijd loont en mensen daardoor het risico lopen op problematische schulden of de beruchte ‘armoedeval’. Dit wordt onderdeel van het armoedebeleid.


CU/SGP diende ook diverse moties in. Een motie om pro-actief te begroten met het oog op de grote ambities kreeg unanieme steun. Ook een motie om roken te verbieden bij speeltuinen werd aangenomen. We hebben het belang van een bereikbaar, duurzame groene stad duidelijk naar voren kunnen brengen. De moties voor carpoolplekken langs de N3 en Toekomstbomen konden rekenen op een ruime meerderheid van de raad. Ook spraken we onze waardering uit voor de opening van de herdenking van de Dordtse Synode afgelopen zaterdag. Jarenlang is over de synode gesproken en nu is het dan zo ver: de herdenking is begonnen.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie