Burgerinitiatieven

Tuin van Sterrenburg
Burgerinitiatieven zijn belangrijk. De afgelopen maanden hebben wij een aantal van die initiatieven behandeld in de commissie Fysiek. Een daarvan was de Tuin van Sterrenburg. Dit project heeft als doel om inwoners van Sterrenburg bij elkaar te brengen, activiteiten met elkaar te doen en samen te genieten van de natuurplas. Ook is er een werkleerbedrijf actief. Wij hebben onze steun voor dit initiatief uitgesproken. Een prachtig initiatief! Het is belangrijk dat er in de wijk onderlinge ontmoeting en verbondenheid is.

Wilgenwende
Daarnaast kwam de ontsluiting naar de wijk Wilgenwende aan de orde. Bewoners van Wilgenwende ondervinden al langere tijd problemen met de op- en afrit van de N3. Deze staat in de spits regelmatig vol, waardoor lange files op de toegangswegen ontstaan. Net als de bewoners vinden wij het ook belangrijk dat hiervoor een oplossing komt. Bereikbaarheid van de wijk en veiligheid op de weg (dat hier samenkomt) is essentieel. Op langere termijn zal hiervoor wat ons betreft een structurele oplossing voor moeten worden gevonden. Dat geldt ook voor de Merwedestraat. Eerder hebben wij ook een burgerinitiatief hierover aan de orde gehad in de commissie. Veel bewoners ondervinden last van het harde rijden en (bijna) ongelukken. De wethouder heeft nu voorgesteld om een baan op de Merwedestraat alleen toegankelijk te laten zijn voor bussen. Zo kan voorkomen worden dat auto’s harder rijden dan te toegestane snelheid en ongelukken veroorzaken (wat helaas de afgelopen tijd met enige regelmaat gebeurde). Wij hebben ons hard gemaakt om hiervoor veilige en bruikbare oplossingen te bedenken en zijn dan ook blij dat de wethouder deze maatregel wil invoeren.

Energietransitie
Tot slot was er de nodige aandacht voor Duurzaamheid. Zo hadden wij een interessante themabijeenkomst over de energietransitie. Op basis van het Klimaatakkoord dat in Den Haag is gesloten, zullen er verschillende landelijke maatregelen worden genomen die de energietransitie verder gestalte moeten geven. In Dordrecht hebben wij ook een behoorlijke uitdaging op dit vlak. Wij hebben namelijk veel oude huizen in Dordrecht die slecht geïsoleerd zijn. Belangrijk element bij de transitie is als eerste dat warmte die we hebben binnen in de huizen blijft en niet ‘verdampt’. Wij ondersteunen de oproep om vooral eerst in te zetten op isolatie en vervolgens te kijken naar alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie en aansluiting op het warmtenet. Ook al hebben wij al behoorlijk stappen gezet voor het warmtenet, toch hebben we als Dordrecht nog een hele weg te gaan om deze transitie goed gestalte te geven. Het college zal daar de komende tijd voorstellen voor doen en wij zullen dit nauwlettend volgen, zodat per wijk duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn en dat dit voor burgers betaalbaar is.
Arian de Heer


0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie