CU/SGP: beperk nachtelijke geluidsoverlast in de stad bij feesten in Art & Dining

“Je zult maar loodgieter zijn in de buurt van het museum wonen en dan tot 3-4u in je bed liggen te stuiteren van muziek en overlast gevende jongeren terwijl je er om 6u uit moet.”

Onze binnenstad is van grote waarde. Het vormt een belangrijke woonomgeving voor tal van Dordtenaren, ondernemers verdienen er hun geld. En Dordtenaren en toeristen genieten er van de historie.

Vaak gaan al die functies goed samen, soms echter niet. Wat CU/SGP betreft zijn de feesten bij Art&Dining daarvan een voorbeeld.

Art&Dining vormt ondergeschikte horeca bij het Dordts museum. Mensen drinken er een kop koffie of eten er een hapje. Dat is wat van die horeca ook mag worden verwacht.

Naar onze opvatting zijn feesten tot 03u ’s nachts, ook 5x per jaar, daarbij niet passend. Er zijn daarvoor verschillende redenen:

Gezien de brede wens om de binnenstad levendiger te maken wil CU/SGP een lans breken voor leefbaarheid. Bewoners in de binnenstad moeten er vanuit kunnen gaan dat de binnenstad een prettig woonklimaat blijft bieden. Anders jagen we de inwoners de binnenstad uit. Dat kan niet de bedoeling zijn. De binnenstad is geen pretpark. Het is een schitterende woon- werk en leefomgeving.

CU/SGP vindt dat overlastgevende activiteiten zeker als ze ook nog tot diep in de nacht duren geen meerwaarde hebben voor onze binnenstad. Het geeft overlast, troep en vormt een risico voor de openbare orde. CU/ SGP pleit er dan ook voor om de horecaconcentratiegebieden echt ook zo te hanteren en zeer terughoudend te zijn met activiteiten in de nacht op andere plekken.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie