CU/SGP houdt de gezondheid nauwlettend in de gaten

Na de algemene beschouwingen van de gemeenteraad op de begroting voor 2019 was het de beurt aan de commissies om daarover inhoudelijk verder te praten. Bij de commissie sociale leefomgeving werden verschillende onderwerpen en de ingediende moties besproken. Zo heeft onze eigen fractie een motie ingediend om te zorgen dat er bij speeltuinen en andere plekken waar kinderen zijn niet meer gerookt mag worden. Wethouder Van der Linden heeft aangegeven dat handhaving van dit verbod nauwelijks mogelijk is, wel wil hij kijken of er borden geplaatst kunnen worden om mensen er bewust van te maken dat het niet gezond is.


Gezondheid is sowieso een onderwerp dat regelmatig, direct of indirect, in de commissie voorbij komt. Uiteraard gaat het dan over de Jeugdwet en de WMO, maar ook over onderwerpen die vaak en veel stress veroorzaken. Om die reden heeft CU/SGP nadrukkelijk ook aandacht gevraagd voor werkende mensen die toch in armoede leven. Armoede en schulden moeten zoveel mogelijk voorkomen en aangepakt worden. Wij hebben de wethouder gevraagd om deze groepen mensen beter in beeld te brengen en er ook heel concreet mee aan de slag te gaan. Wethouder Heijkoop heeft toegezegd om alle punten die wij hebben benoemd mee te nemen in de uitwerking van het programma ‘Samen tegen armoede’. CU/SGP heeft in het bijzonder nog gevraagd om in te grijpen als blijkt dat mensen achterstanden hebben in het betalen van huur en zorgverzekering. De wethouder zal hierop zeker actie ondernemen zo vertelde hij.


‘Iedereen moet meedoen’ is een veelgehoord en mooi uitgangspunt. In de praktijk doet helaas niet iedereen mee. Zo is er een groep mensen die al langdurig een uitkering ontvangt van de gemeente en waarvan vrij zeker is dat dit ook nog wel even zal duren. Deze groep hoeft niets te doen terwijl uit onderzoek blijkt dat het wel gezond is om bezig te zijn. Omdat op dit moment nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld wordt heeft CU/SGP de wethouder gevraagd om deze groep mensen te koppelen aan het te ontwikkelen vrijwilligersbeleid. De wethouder is hier al mee bezig.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie