De commissie sociaal en bezuinigingen

Door Corona is er veel veranderd. Waar de economie eerst op volle toeren draaide en we in Dordrecht een overschot op de begroting leken te hebben is daar nu geen sprake meer van. We stevenen af op een flink tekort op de begroting op bijna alle fronten en er zullen wellicht drastische keuzes gemaakt moeten worden. Bezuinigingen zijn voor de commissie sociaal helaas niet nieuw. De afgelopen jaren is er in de commissie al regelmatig gesproken over de vraag op welke manier we het driegende tekort voor de uitgaven van maatschappelijke ondersteuning en de reeds bestaande tekorten voor jeugdzorg binnen de perken kunnen houden.
Eén ding lijkt duidelijk en dat is dat het systeem van financiële solidariteit niet het juiste systeem is om innovatieve en daarmee besparende ideeën doorgevoerd te krijgen. Eenvoudig gezegd houdt het in dat alle aangesloten gemeente geld “inleggen” en daaruit worden alle gelden voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp betaald. Dat betekent dat de ene gemeente meer inlegt dan dat ze uitgeeft en bij de andere gemeente is dat net andersom. Het betekent naar onze mening echter ook dat als we in Dordrecht denken te kunnen besparen door meer geld in te zetten op preventie of een andere manier van werken en daar extra geld voor vrij maken we die besparing niet terug zullen zien in onze uitgaven omdat een andere gemeente wellicht niet bespaart en zelfs meer geld uitgeeft. Uiteindelijk wordt het samen door de gemeenten betaald en dat kan er toe leiden dat we zelfs meer geld uit moeten geven.
In de commissie is dit jaar dan ook besloten om de financiële solidariteit af te gaan bouwen zodat we als Dordrecht weer zelf over ons geld gaan. Als CU-SGP fractie staan we achter dit besluit en we hopen dat dit positief zal uitpakken. We hebben overigens niet de illusie dat we hiermee geen tekorten meer zullen hebben. Wel hopen we meer grip te kunnen krijgen op de uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp en het daarmee ook betaalbaar te houden. Het lijkt, zeker met Corona, wellicht een druppel op een gloeiende plaat blijken, maar we willen ons hard maken voor de mensen die onze hulp hard nodig hebben. Dat betekent voor de CU-SGP dat iedereen die het nodig heeft er ook een beroep op moet kunnen doen. Het betekent ook dat we soms minder leuke keuzes moeten maken zoals we dat nu hebben gedaan door het afbouwen van de financiële solidariteit met de andere gemeenten.
In de nabije toekomst zullen er mede door de Coronacrisis nog meer beslissingen genomen moeten worden die minder leuk zijn. Als CU-SGP zullen we ons blijven inzetten om de mensen die het (financieel) al moeilijk genoeg hebben te ontzien. Dat is de Bijbelse boodschap en daarmee de Bijbelse manier van politiek bedrijven.
Matthijs Bosman

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie