Drechtraad 5 september 2017

Thematafel Arbeidsmarktbeleid en afscheid wnd. vz burgemeester Van der Velden
Dinsdagavond 5 september vergaderde de Drechtraad weer voor de eerste keer na de zomervakantie. Uit het avondprogramma lichten we twee zaken uit.


De avond startte met een thematafel Arbeidsmarktbeleid. Vanuit het onderzoekscentrum Drechtsteden en de Sociale Dienst werd een toelichting gegeven op de actuele situatie. De werkgelegenheid groeit sterk in onze regio. Er doet zich een forse daling voor van mensen die van de Bijstand gebruik moeten maken. In enkele vakgebieden dreigt nu zelfs een krapte te ontstaan. Als oplossingen werden geschetst versterking van het Hbo onderwijs. Hierbij denken aan de Associated Degree; waar een Mbo-er met 2 jaar onderwijs een Hbo diploma binnen kan halen. Maar ook het bieden van passende woonruimte in de regio.


Daarna kregen mensen uit het bedrijfsleven en onderwijs gelegenheid hierop te reageren. Dit was aanleiding tot een interessant debat waar veel informatie gewisseld werd. Als kernpunten daaruit noemen we: roep om technisch onderwijs, maritieme top koesteren en nog verder uitbouwen, ook banen met vuile handen zijn waardevol en het tot stilstand brengen van de mismatch. Als SGP/ChristenUnie spreken we de wens uit dat de stijging van de werkgelegenheid, zeker ook in de Drechtsteden, met kracht mag doorzetten. En dat daarbij het arbeidsmarktbeleid zoals dit door de Drechtsteden wordt ingevuld zijn vruchten mag afwerpen Kijk niet alleen naar de grote bedrijven, maar kijk vooral ook naar het midden- en kleinbedrijf; daar zit ook veel potentie!


 

Aan het eind van de avond werd afscheid genomen van waarnemend burgemeester Van der Velden als voorzitter van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur. Zowel Hans Tanis namens het bestuur, als ook Peter Boudewijn namens de Drechtraad spraken zeer lovende woorden en roemden de inzet van Van der Velden. Burgemeester Van der Velden sloot af dat hij het een prachtige tijd had gevonden in deze regio. Die volgens hem iets te bescheiden is in het uitdragen ervan. Hij riep op het politieke debat zo in te richten dat het wel ergens over gaat. “Denk na over de verdere ontwikkeling van de Drechtsteden: Drechtstad of netwerk samenwerking? Zoek elkaar op in de inhoud. Houd oog voor de sociale problematiek, daarin scoort de regio hoog. U woont in een inspirerend gebied!”


 


Bert Staat

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie