Drechtstedenbestuur en Drechtraad: aan de slag!

Ruim twee jaar geleden is het regionaal MeerJarenPlan (rMJP) vanuit en door de Drechtraad vastgesteld. Als regiofractie SGP/ChristenUnie dringen we al enige tijd aan op een meer voortvarende aanpak en uitvoering ervan door het Drechtstedenbestuur (DSB). Op zaterdagochtend 13 mei 2017 heeft er een informatie-uitwisseling plaatsgevonden tussen de Drechtraad en het DSB over het rMJP. Voorzitter Van der Velden opende deze bijeenkomst met een inspirerende toespraak. Volgens hem is het nu het moment om zaken aan te pakken als Drechtsteden. Hierbij moet vooral verbinding gezocht worden met de provincie, en geïnformeerd worden hoe andere regio’s succesvol zijn op het gebeid van werkgelegenheid, onderwijs en ontwikkeling van hoogwaardige kantoorlocaties. Ook portefeuillehouder Hans Tanis hield een enthousiasmerend betoog. Speerpunten waarmee doorgepakt gaat worden zijn: versterken kwaliteit en diversiteit van ons woonklimaat; beter benutten van ligging aan knooppunt weg, water en spoor en transformatie van de maakindustrie. Overkoepelende schil hierbij is het thema ‘van zorg naar participatie’.

Dit laatste thema is wat SGP/ChristenUnie betreft van het grootste belang. Nog steeds zijn er ruim 6.000 mensen zonder werk in onze regio. Dat aantal moet omlaag!  Maar zet ook in op versterking van onderwijs, gecombineerd met innovatieve maakindustrie, onder meer op het Leerpark in Dordrecht. Portefeuillehouder Peter Heijkoop onderstreepte dit gelukkig van harte.

Al met al een inspirerende bijeenkomst. Op deskundige wijze aan elkaar gepraat door burgemeester Paans. Wat CU/SGP Dordrecht betreft een opmaat naar een periode waarin op redelijke korte termijn concrete projecten van de grond moeten gaan komen.

Bert Staat

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie