Kadernota 2021: belangrijke opmaat naar begroting

Corona blijvend in herinnering

De Corona-crisis leidt tot reflectie. Juist in het debat dat aanzet is voor de begroting 2021: over de kadernota. ChristenUnie/SGP greep de gelegenheid aan te reflecteren op de Corona-crisis. Het idee dat we zelf bepalen hoe ons leven en onze stad eruitzien, kreeg bijvoorbeeld terecht een forse knauw. Ook zagen we hoe springlevend de maatschappij is, met tal van initiatieven; zoals Licht voor Dordt. Dat laat zich niet organiseren, dat gebeurt. Hoe ontzettend waardevol! De crisis geeft veel te denken over onze manier van doen, wie we zijn en waar we heen gaan. Op iedereen maakt deze periode indruk. Op verzoek van ChristenUnie/SGP start het college daarom het denkproces hoe deze periode tastbaar en blijvend in herinnering kan blijven.


Gezonde financiën en rentmeesterschap

Bij de kadernota gaat het vooral over geld. Ook dan houdt CU/SGP steeds het goede voor de hele stad voor ogen vanuit het geloof, de hoop en de liefde in God. Onze fractie kijkt traditioneel scherp naar de gemeentelijke kas, omdat een goed rentmeester zorgdraagt voor gezonde financiën. We zijn blij dat het college onze lijn steunt om de Eneco-middelen in te zetten voor strategische investeringen. Tot slot vroegen we aandacht voor uitbuiting, misstanden en criminaliteit in de sexbranche. Voldoende middelen zijn nodig voor adequate preventie, toezicht en handhaving.

 

Lees hier de volledige bijdrage 

 

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie