Klimaatadaptatie

Op initiatief van CUGSP is in februari een avond voor de raad georganiseerd rondom het thema klimaatadaptatie. Het Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Dordrecht informeerde de raad over wat er zoal speelt op het gebied van klimaatadoptie en wat er gedaan zal moeten worden in de toekomst: Hoe voorkomen we hittestress in de stad, zorgen we ervoor dat water bij enorme plensbuien toch weg kan of opgevangen wordt voor drogere perioden? CUSGP heeft eind 2018 een motie van GL gesteund voor Operatie Steenbreek: Op basis van ervaring, samen met andere inwoners werken aan meer groen in de stad voor opvang van water en bescherming tegen hitte. De CUSGP heeft het Waterschap Hollandse Delta ook gevraagd naar mogelijkheden om aanschaf van regentonnen en het vergroenen van de eigen tuinen te stimuleren (steen eruit, groen erin) of groene daken aan te leggen. Omringende gemeente kennen al verschillende subsidieregelingen. We blijven dat volgen. ook nu nieuwe waterschapsbesturen zijn geïnstalleerd. De gemeente Dordrecht is al goed bezig met grote projecten voor een klimaatadaptieve stad. Maar het is belangrijk dat niet alleen de grotere adviesbureaus ermee bezig zijn.  CUSGP vraagt er aandacht voor om ook de inwoners, scholen en bedrijven van Dordrecht zo veel mogelijk bij te betrekken. Jong geleerd is oud gedaan. En wat je hand vindt om te doen, doe dat.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie