Mogelijk boetes voor winkeliers Sterrenburg

In de commissie Bestuur & Middelen is dinsdag 19 september onder meer gesproken over het feit dat er boetes dreigen voor winkeliers die niet meedoen aan de zondagsopenstelling in winkelcentrum Sterrenburg. Aanleiding daartoe waren de antwoorden vanuit het College op de door de CDA-fractie gestelde vragen. Het college gaf aan dat het mogelijk opleggen van boetes een privaatrechtelijke kwestie. Immers betreft het een kwestie tussen de eigenaar/verhuurder Wereldhave van het winkelcentrum en een aantal individuele winkeliers. En werd verder geantwoord dat openstelling van winkels op zondag op basis van de winkeltijdenverordening geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Als ChristenUnie/SGP zijn we het daar feitelijk mee eens. Al betreuren we natuurlijk dat de winkeltijdenverordening winkelopenstelling op zondag toestaat. De zondag is de rustdag welke God ons, in Zijn wijsheid, geschonken heeft. Dat laat onverlet dat we het college oproepen om op dit punt maximale druk uit te oefenen op Wereldhave. Wethouder Mos deelde mee dat hij in een gesprek met Wereldhave ook aangedrongen heeft geen boetes op te leggen vanwege de negatieve publiciteit die dat met zich meebrengt.

Overigens zijn alle fracties het met elkaar eens dat het punt van vrijwilligheid een groot goed is. Dat is het vertrekpunt. Maar dat we als gemeente niet in die privaatrechtelijke kwestie kunnen treden.

 

Als inspreker was de heer Arien van Pelt aanwezig. Hij lichtte de situatie toe zoals die actueel is in het winkelcentrum. Op dit moment worden er nog geen boetes opgelegd, Maar het is zeker niet definitief van tafel. Als ChristenUnie/SGP en CDA willen we toch proberen een antwoord te vinden op de ‘schreeuw om hulp’ zoals verwoord door Van Pelt. Graag willen we de zelfstandige ondernemers helpen bij de oplossing van dit vraagstuk. Welke maatregel kunnen we bedenken dat Wereldhave definitief afziet van het opleggen van boetes?

 

Samen met het CDA beraden wij ons hierover. Daarbij moeten we gebruik maken van het feit dat de volledige gemeenteraad zich uitspreekt tegen gedwongen openstelling. Maar ook bijvoorbeeld kijken of de landelijke politiek iets kan betekenen. In de Tweede Kamer is in 2016 een SGP-motie aangenomen over dit zelfde onderwerp. Alleen wordt er door minister Kamp niet doorgepakt om daadwerkelijk op te treden tegen onroerend goed eigenaren die boetes oplegen. Hoe kunnen we deze patstelling doorbreken?

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie