Motie CU/SGP 'Vreemdgaan is niet spannend'

CU/SGP heeft in de raadsvergadering van vanmiddag een motie ingediend om reclame die aanzet tot overspel te verbieden. De motie kreeg naast CU/SGP steun van het CDA en een gedeelte van BVD en PVV. Helaas onvoldoende om aangenomente worden. In Dordrecht zijn reclame-uitingen zichtbaar (geweest) die vreemdgaan aanmoedigen (o.a. Second Love). Dat is nu toegestaan, terwijl er wel strenge regels gelden voor reclame-uitingen als het over bijvoorbeeld roken voeding gaat. Er zijn mogelijkheden om dergelijke 'vreemdgaan'-reclames, en ook seksueel getinte reclames te weren. Onder andere in Rhenen en Waddinxveen is dit al verboden. Vreemdgaan is niet stoer en spannend is zoals dergelijke reclarnes suggereren en past niet bij een duurzame relatie. Het maakt meer kapot dan je lief is. Het kan in belangrijke mate bijdragen aan een echtscheiding; uit de ervaringen van o.a. Jeugdzorg blijkt dat veel problemen van jongeren te relateren zijn aan een echtscheiding en dat veel echtscheidingen leiden tot een vechtscheiding waarbij kinderen de dupe zijn. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 40% à 50% van de jongeren in de jeugd- en opvoedhulp en zo'n 60% van de jongeren in de jeugdbescherming uit een echtscheidingssituatie komen.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie