Onderzoek doorontwikkeling Drechtsteden ‘Verstandig Versterken’

In opdracht van de gemeente Dordrecht is in februari 2018 het eindrapport verschenen van het onderzoek naar de mogelijkheden van doorontwikkeling van de Drechtsteden. Het onderzoek is uitgevoerd door organisatiebureau Berenschot.

 

Op dinsdag 13 maart 2018 is het eindrapport ‘Verstandig Versterken’ tijdens een raadsbrede commissievergadering voor een eerste bespreking in Dordrecht aan de orde geweest.

Als ChristenUnie/SGP zijn we blij dat dit onderzoek er nu ligt. Het werd nodig. De jas van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) begon steeds meer te knellen en slijtageplekken te vertonen. De GRD bestaat sinds 2004. Al gaan er ook veel dingen gewoon goed! Dat moet ook gezegd worden. Binnen het sociale domein verricht de Sociale Dienst Drechtsteden op een uitstekende wijze haar werkzaamheden. En binnen de GRD is ook de bedrijfsvoering, zoals ICT en Belastingen, prima op orde.

 

Het rapport komt met drie richtingen voor de doorontwikkeling van de samenwerking.

  1. Continueren en optimaliseren van de samenwerking.

  2. Fundamentele versterking GRD binnen het ruimtelijk-economisch domein

  3.  Fundamenteel afbouwen GRD binnen het ruimtelijk-economisch domein

 

Wat CU/SGP betreft gaan we niet verder met de huidige vorm van samenwerking. De achterblijvende ruimtelijk-economische situatie van Dordrecht en de Drechtsteden noopt volgens ons tot een veel intensievere samenwerking in dit domein. Wat ons betreft neigen wij dan ook in eerste instantie ons uit te spreken voor scenario 2; de versterking van de GRD vooral op ruimtelijk-economisch gebied. Daar liggen zeker voor Dordrecht én voor Zwijndrecht kansen.

 

Maar we onderschrijven ook het deeladvies 1a uit het eindrapport wat zegt dat we afscheid moeten nemen van de Drechtsteden voor wat betreft het ruimtelijk-economisch domein als die vereiste samenwerking niet van de grond komt. Wat ons betreft proberen we het met alle zeven Drechtsteden gemeenten. Een 2e optie is om deze versterking in te zetten met alleen de gemeente Zwijndrecht. Dit jaar moet hier nadere uitwerking van plaats vinden. Om besluitvorming nog dit jaar af te ronden lijkt ons kort dag. Wat ons betreft mag het ook eind maart 2019 worden. Maar we moeten wel doorpakken nu!

 

Eveneens kunnen we ons in hoofdlijn vinden in deeladvies 3. Hierin wordt geadviseerd over de samenstelling van het Drechtsteden bestuur (DSB). Bedoeling is om binnen het DSB de positie van Dordrecht te versterken Het door Berenschot geschetste model zou kunnen. Al zit je dan wel met twee kapiteins op een schip. Maar het zou mooi zijn als het haalbaar blijkt!

 

Wij spreken als CU/SGP de wens uit dat we als zeven Drechtsteden gemeenten met elkaar tot een gezamenlijke doorontwikkeling van de GRD komen.

1 reacties

Reacties

Op 27-03-2018 15:47 schreef Smithe92
Happy to become one of several customer for this wonder inspiring site D. faekbbkbaeededbb

Plaats uw reactie