Overlast van N3 tegengaan

Het zal u niet zijn ontgaan: de gemeente Dordrecht heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd de snelheid op de N3 terug te brengen naar 80 km/uur. Wij kunnen dit als fractie zeker steunen. Regelmatig vragen wij aandacht voor de geluidsoverlast vanwege de N3. Ook hebben wij herhaaldelijk gevraagd om bomen te planten aan de N3. Voor een groene aanblik, maar ook om op een andere manier de geluidsoverlast en vuile lucht aan te pakken. In het kader van 800 jaar stad en 800 bomen zoekt de gemeente samen met Rijkswaterstaat inmiddels naar plekken voor extra bomen. Onze motie “geluid- en fijn stofmaatregelen N3” zorgt er daarnaast voor dat de gemeente extra groenmaatregelen langs de N3 kan gaan treffen. Continue aandacht voor de geluidsoverlast vanuit de gemeenteraad en de inzet van onze wethouder hebben ertoe geleid dat Rijkswaterstaat over de gehele N3 waar technisch mogelijk ‘stiller asfalt’ gaat aanbrengen.
Het groot onderhoud aan de N3 zal voor veel overlast voor de Dordtenaren zorgen. Wij hebben als fractie eerder de motie Carpoolplaatsen N3 ingediend, als één van de mogelijkheden om de overlast gedurende de onderhoudsperiode te verlichten. Rijkswaterstaat gaat dit aan de aannemer meegeven als mogelijkheid om de bereikbaarheid van de stad te garanderen. We houden via onze wethouder een vinger aan de pols hoe het met de uitvoering staat.
Ingrid Klein-Hendriks 

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie