PFAS

Werkgelegenheid vinden we allemaal belangrijk en dus is bedrijvigheid onvermijdelijk. Een grote werkgever op ons eiland is Chemours. En tevens een bedrijf wat uitermate nuttige chemische producten maakt. Bijvoorbeeld Delrin. Van dat materiaal wordt bijvoorbeeld de rode knop van je autogordel gemaakt. Maar ook skibindingen, insulinepennen en tandwieltjes in elektrische tandenborstels. Veel van de chemische producten die in Dordrecht gemaakt worden zijn poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), door de mens gemaakte stoffen die niet in de natuur voorkomen. Voorbeelden zijn GenX, PFOA en PFOS. Helaas komen deze stoffen door emissies en incidenten in het oppervlaktewater en de bodem terecht. En zoals iedereen snapt, ze zijn schadelijk voor de gezondheid.
Betekent dit dat we Chemours het liefst zo snel mogelijk zien verdwijnen? Gezien het nut van de vele producten die ze maken en de werkgelegenheid die het bedrijf biedt vinden wij van niet. Maar wel steunen we verzoeken om met het oog op de gezondheid strenge normen te hanteren voor verontreiniging en bedrijven uit te dagen om samen ‘gezondere’ vervangers te zoeken. Uiteraard moet ook gecontroleerd worden of het bedrijf zich aan die normen houdt. Gelukkig blijkt dat de laatste jaren de uitstoot fors minder is geworden, maar het is goed om naar verbetering te blijven streven.
PFAS was in 2012 nog een onbekend begrip, nu is het regelmatig negatief in het nieuws. Als CU-SGP vinden we daarom ook dat we lering moeten trekken uit dit soort situaties. Welvaart vereenzelvigen we vaak met onbegrensde consumptie en niet-te-stoppen technische vooruitgang. Steeds weer worden we geconfronteerd met problemen op het gebied van milieu en komen we er achter dat er grenzen zijn aan wat de mens en de natuur kan opvangen. Bodem-, water- en luchtverontreiniging zijn helaas bekende begrippen geworden. Meer aandacht voor de invloed van onze levensstijl op het milieu en de schadelijke gevolgen van overmatige  consumptie is hard nodig. Laten we daarbij vooral de focus leggen bij de jeugd. Immers: jong geleerd is oud gedaan!
Leen Struijk

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie