Presentatie coalitieakkoord

CU/SGP vormt samen met CDA, VVD en BVD de coalitie in Dordrecht. Dindsdag 29 mei jl. werd het coalitieakkoord gepresenteerd 'Dordrecht een stad waar je bij wilt horen; geworteld in het verleden, gericht op de toekomst'.  Veel punten uit het verkiezingsprogramma van CU/SGP hebben een plek gekregen in het programma.


Een belangrijk thema in het akkoord is veiligheid, kerntaak nummer een van de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over aanpak van vrouwenhandel, prostitutie en ondermijnende activiteiten. Ook verkeersveiligheid vormt een belangrijk aandachtspunt. Zo komt er een aanpak van de top-20 onveilige punten (iets waar CU/SGP zich al langer hard voor maakt). Daarnaast is er veel aandacht voor preventie en zorg voor de naaste. Daarbij is Voorkomen beter dan genezen. Daarom veel aandacht voor vroegtijdige hulp aan jongeren, begeleiding bij vechtscheiding, schuldhulpverlening en zorg voor onze ouderen. Als we snel en dichtbij helpen, kunnen we erger voorkomen. Ook onwenselijk gedrag zou niet moeten worden aangemoedigd, daarom zal het college onderzoeken of nadere regels gesteld kunnen worden aan reclame-uitingen. Dat geldt ook voor het betaald parkeren in de avonduren en op zondagmiddag. De keuzes die nu worden gemaakt moeten toekomst bestendig zijn. Daarom is er veel aandacht in het akkoord voor kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de woningbouwambitie (inclusief een park), klimaatadaptatie/duurzaamheid en zorgvuldige omgang met financiën. Ook tal van andere punten hebben een plek gekregen zoals de inzet op goede fietsverbindingen, verkeersveiligheid op het leerpark en voldoende ligplekken voor beroepsvaart. 

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie