Project taalmaatje

Op 3 oktober ben ik met 10 andere raadsleden gestart als taalmaatje. Als taalmaatje word je gekoppeld aan iemand met een taalachterstand, veroorzaakt door laaggeletterdheid. Deze deelnemer geeft aan waar hij of zij behoefte aan heeft en als taalmaatje ga je iemand daar 10 weken bij helpen. De deelnemer formuleert daarbij zelf wat hij of zij wil kunnen en wat hij of zij als succes ervaart. Het kan zijn dat iemand wil werken aan het schrijven van teksten (bijvoorbeeld een sollicitatiebrief), of dat iemand wil leren appen om met de kleinkinderen te kunnen appen. 
Laaggeletterdheid komt veel voor. In Dordrecht wordt het aantal laaggeletterden geschat op 18.000 mensen. Mensen die laaggeletterd zijn, missen basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Dit levert problemen op in het dagelijks leven, thuis en op het werk. Laaggeletterdheid kan dan ook gepaard gaan met andere problemen zoals armoede, niet aan het werk kunnen komen. In de Drechtsteden is er in 2017 een regionale aanpak gestart om laaggeletterdheid aan te pakken. Er zijn trainingen en cursussen opgezet. Tijdens de raadsvergadering over de Kadernota hebben we samen met GewoonDordt een motie ingediend om nog meer aandacht te besteden aan het bestrijden van laaggeletterdheid. Deze motie werd unaniem aangenomen. Een van de onderdelen van de motie was om na te gaan hoe de gemeenteraad en het college daarin een actieve bijdrage konden leveren. Dit hebben we nu concreet vormgegeven door met het project Prominente Taalmaatje aan de slag te gaan. 
Voor meer informatie: zie de website lezen en schrijven en de website taal voor het leven.
Jan Willem Boersma

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie