Tien jaar Platform Dak- en Thuislozen Dordrecht

Het Platform Dak- en Thuislozen Dordrecht bestaat 10 jaar. Donderdag 18 mei 2017 vond het ‘Symposium 10 jaar Platform daklozen’ plaats in de Wilhelminakerk onder leiding van hun predikant ds. De Zeeuw. Door VU-onderzoeker Gert Schout vond een interessante lezing plaats over omgaan met zwakkeren in de maatschappij. Enkele citaten: “hoe meer orde, hoe meer uitsluiting in de maatschappij. In Groningen 205miljoen Euro aan zorg en welzijn per jaar! Is dat allemaal nodig? Verzorgen we niet teveel? Vragen we wel genoeg door of er nog wel een eigen netwerk beschikbaar is? Roep om zelfredzaamheid”.

Kees Rovers, bestuurslid van het Platform, had een gesprekje met een ex-dakloze. Deze meneer heeft nu weer een dak boven zijn hoofd. Om uit het dal te komen, moet je zelf wel willen vertelde hij. Hij riep op tot minder bureaucratie. En tot het platform en instellingen “ga door met jullie hulp!”

Tijdens de broodmaaltijd kwam er een spontane bezoeker, uit de doelgroep zeg maar. Hij had zijn fiets tegen de kerk geparkeerd. En die at vrolijk een paar broodjes mee; hulp a la minuut!

Een bijeenkomst die tot nadenken stemt. De inzet van het platform blijft nodig. Samen met vele betrokken instellingen blijft het hard werken om deze groep mensen toch verder te helpen. Bij het weggaan kregen we allemaal een blikopener mee. Daar zat een kaartje aan met de tekst: “Samenwerken met een open blik”. Vanuit onze christelijke overtuiging willen wij als ChristenUnie/SGP fractie daar graag aan meewerken.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie