Toespraak Rik van der Linden, duidingsdebat

De nieuwe raad telt 11 fracties. Met ons 39-en vertegenwoordigen we de hele stad, maar de helft van de kiezers heeft niet bijgedragen aan ons mandaat.  

Tegenover versnippering staat verbinding. We verwelkomen alle nieuwe raadsleden en fracties om vorm te geven aan deze verbinding. We feliciteren de winnaars, en wensen iedereen die verloren heeft veel sterkte om de connectie tussen het eigen verhaal en dat van de inwoners terug te vinden. Want we hebben allemaal dezelfde opdracht: onze inwoners te vertegenwoordigen en samen het goede te zoeken voor de stad. Als we, stuk voor stuk, alleen in onze eigen werkelijkheid blijven rondhangen komt niemand vooruit.

Want er moet veel gebeuren. We zien minimaal drie grote inhoudelijke uitdagingen. In het fysieke domein gaat het om de combinatie wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid. Bestuurlijk zijn duidelijke, gedragen keuzes nodig over Dordrecht en de regio. En in het sociale domein hebben we nog steeds de opdracht om de zorg voor iedereen die dat nodig heeft dichtbij en bereikbaar te organiseren, en de decentralisaties tot een blijvend succes te maken. Dit alles tegen een krappe financiële achtergrond. Hier overheen hangt een andere opdracht: met stevigheid, optimisme en verbinding Dordrecht op de kaart zetten. In huis, in de stad, in de regio, en daarbuiten. Dat alles vereist – saai maar waar – stabiel en ambitieus bestuur.

De uitslag biedt ruimte voor bespiegeling.

Als ChristenUnie/ SGP zijn wij blij en dankbaar. We hebben een vierde zetel gewonnen. We kijken terug op een positieve, inhoudelijke campagne, waarbij we veel mensen in de stad hebben bereikt. En ik ben heel erg blij met de inzet van tientallen nieuwe, jonge vrijwilligers uit onze achterbannen. We zijn dus heel tevreden, en zijn startklaar voor een nieuwe periode.

Vervolgens: de coalitie heeft een meerderheid behouden. En: er zijn meer mogelijkheden om tot collegevorming te komen dan alleen de voor de hand liggende. Er zijn winnaars en verliezers; om tot een breed gedragen stabiel college te komen verdient het aanbeveling een informatieronde te houden.

  • Het ligt voor de hand dat BVD als grootste fractie het initiatief neemt om tot collegevorming over te gaan.

  • We ondersteunen het voorstel om een informateur te benoemen die een breed geformuleerde opdracht krijgt. En we ondersteunen ook het voorstel om Peter van der Velden hiervoor te benoemen.

  • We denken dat de informatieronde snel kan plaatsvinden en tot duidelijkheid kan leiden. We roepen de partijen op om zich duidelijk uit te spreken over de ambitie die Dordrecht nodig heeft, en over de eigen rol daarin.

  • We pleiten ervoor de raad zorgvuldig te informeren over de voortgang van het informatieproces, wachten de verdere ontwikkelingen af en wensen de informateur veel succes!

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie