Van terugblik 2017 naar vooruitblik 2018

Opnieuw is er weer een jaar voorbij gevlogen. In de fractie ChristenUnie/SGP mochten we in 2017 allen ons werk in goede gezondheid uitvoeren. Dat betreft ook onze wethouder Rik van der Linden. Daar past ons dankbaarheid aan God. Die ons heeft gespaard. En ons ook het inzicht gaf om ons politieke werk uit te voeren. Onze fractieassistent Judith Lems is recent gestopt met haar werkzaamheden. Waarvoor we Judith ook langs deze weg nog hartelijk dank zeggen.

Het nieuwe jaar staat voor de deur. De gemeenteraadsverkiezingen op Deo Volente woensdag 21 maart 2018 komen nu snel naderbij! Veel voorbereidend werk is uitgevoerd. De kandidatenlijst is vastgesteld door de ledenvergaderingen van de ChristenUnie en SGP. Het verkiezingsprogramma is nagenoeg gereed. Nieuwe gezichten nemen inmiddels deel aan de fractievergaderingen. Dat betreft Ingrid Klein en Arian de Heer, terwijl Matthijs Bosman, tot aan de verkiezingen de rol van fractieassistent heeft ingenomen.


Namens de leden van de fractie ChristenUnie/SGP en onze wethouder wens ik u allen een door God gezegend 2018 toe.

Bert Staat

(Fractievoorzitter CU/SGP – Dordrecht)


0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie