Veiligheid is van ons allemaal

Als ChristenUnie-SGP geloven wij dat de overheid de door God gegeven taak heeft om te zorgen voor veiligheid en rust in de samenleving. Juist in deze tijd moet de overheid hier veel werk van maken. Dagelijks zetten mensen zich in voor de leefbaarheid en veiligheid in onze stad. We hebben daar veel respect voor.

Vorige week bespraken we in de raadscommissie het nieuwe veiligheidsplan. Mooi dat het Veiligheidsplan benadrukt dat veiligheid begint bij mensen. Goed dat betrokkenheid uit de stad gestimuleerd wordt en dat mensen meer met elkaar meeleven en zorg hebben voor elkaar. Veiligheid is geen hobby van crimefighters, maar een verantwoordelijkheid die we met elkaar delen en samen aanpakken. Dat speelt bijvoorbeeld bij verkeersveiligheid: houd je aan de regels!

We zijn blij dat er in dit Veiligheidsplan uitdrukkelijk aandacht is voor de aanpak van mensenhandel en illegale prostitutie. Voor CU-SGP zijn dat belangrijke thema’s. Juist mensen in kwetsbare en afhankelijke situaties verdienen onze aandacht en bescherming. Het Veiligheidsplan verlegt de focus naar georganiseerde misdaad. Dit vereist een andere aanpak. CU-SGP steunt deze lijn. De criminaliteitscijfers lijken niet verder te dalen, dus aandacht voor de ‘dagelijkse criminaliteit’ zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en geweld blijft zeker nodig. Dat geldt ook voor veiligheid op het spoor. Bij de georganiseerde criminaliteit zien we een verharding. Politiemensen, burgemeesters, gemeenteambtenaren en anderen worden bedreigd. Dat is onacceptabel. CU-SGP vindt dat er in Dordt voldoende zorg moet zijn voor al die mensen die aan onze veiligheid werken.Want wie zorgt er voor de veiligheid van brandweermensen, politiemensen en ambulancemedewerkers?

Uiteraard ondersteunen we de stevige aanpak van drugsoverlast rondom bijvoorbeeld scholen en sportclubs. Hierbij moet ook aandacht zijn voor het ronselen van kwetsbare jongeren voor de drugshandel.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie