Verbazing over voornemen college (vrijwel) geen stembureaus in kerken aan te wijzen!

Donderdag 21 december 2017 ontving de gemeenteraad een raadsinformatiebrief (rib) over twee zaken welke de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen betreffen. Het eerste punt betreft het besluit van het college dat (kandidaat) gemeenteraadsleden geen lid mogen zijn van een stembureau. Als motivatie daarvoor wordt gesteld dat hierdoor alle schijn van vermenging van belangen voorkomen wordt. Hiermee zijn we het als ChristenUnie/SGP eens.


Samen met het CDA geldt de verbazing van de CU/SGP wel het tweede punt. Dat het college besloten heeft om, waar in het verleden soms in kerken een stembureau gelokaliseerd was , dit om reden van neutrale uitstraling, vanaf nu bij volgende verkiezingen niet meer te doen. In drie gevallen is de gemeente het niet gelukt om kerken te vervangen door een stembureau met een neutrale uitstraling. De CU/SGP en het CDA  zijn zeer verbaasd dat het college geen enkele onderbouwing hiervoor geeft. Daarom hebben wij het college schriftelijke vragen gesteld. Wij vragen over meldingen door de stembureaus over activiteiten bij vorige verkiezingen in Dordrecht, die beïnvloedend waren. Ook willen we weten hoe het college omgaat met gevoel van mensen als meetpunt voor beïnvloeding naar de aard en inrichting van de stembureaus. Verwonderd zijn de CU/SGP en het CDA  eveneens over het feit dat het college niet communiceert met de kerken. Door het niet geven van enige onderbouwing en het niet communiceren met kerken vinden wij beiden dat kerken in een negatief daglicht worden gesteld.

Bij de bespreking van de Kadernota 2018 in juli 2017 heeft Beter voor Dordt een motie ingediend (motie 30) met het verzoek om het stemmen voortaan te laten plaatsvinden op neutraal terrein. Deze motie is toen verworpen met 6 stemmen voor en 30 stemmen tegen! Volgens ons gaat het in de rib in Dordrecht om een niet bestaand probleem. Wij vragen het college dan ook om nadere onderbouwing van dit besluit.

 

 

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie