Versterken minimabeleid Drechtsteden

Dinsdagavond 6 juni 2017 werd aan het begin van de avond stilgestaan bij het 12.5 jaar bestaan van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Maar daarna moesten we nog echt aan het werk! Want in de carrousel vergadering Sociaal werd opnieuw gesproken over het minimabeleid binnen de Drechtsteden. Het Drechtstedenbestuur had een voorstel ter bespreking aangeboden. Dit was de uitwerking door de portefeuillehouder van de inbreng zoals die bij de evaluatie van het minimabeleid in oktober 2016 is uitgesproken door de carrousel Sociaal.

Kern van het voorstel is dat de grens van het mogen gebruiken van het SMS-kinderfonds wordt verhoogd van 120 naar 150% van het wettelijk sociaal minimum. Als bekostiging wordt onder meer voorgesteld het Persoonlijk Minima Budget (PMB) te verlagen van 40 naar 25%.

Door het Platform Armoedebeleid was op woensdag 31 mei in de Buitenwacht een bijeenkomst georganiseerd om met elkaar over het voorstel te spreken. De regiofractie SGP/ChristenUnie was daarbij aanwezig.

De regiofractie SGP/ChristenUnie is op zich verheugd over het ruimere gebruik van het SMS-kinderfonds. Maar de fractie is ongelukkig met het feit dat het PMB hiervoor wordt gekort. Woordvoerder Bert Staat “De verhoging van 120 naar 150% is fors. Is het niet mogelijk om een lagere verhoging van 130 of 140% in te voeren? Het geld dat je daarmee minder uitgeeft maakt wellicht de verlaging van het PMB onnodig”. De portefeuillehouder zegde nog een reactie toe op deze suggestie. Het onderwerp komt nog een keer aan de orde in de carrousel Sociaal, voordat het besluitvormend in de Drechtraad van juli 2017 wordt vastgesteld.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie