Vragen en antwoorden over de N3

De CU/SGP heeft in oktober vragen aan het college gesteld over de N3. Files op de N3 zijn aan de orde van de dag. En regelmatig lijkt alles rondom Dordrecht vast te staan. Wat doet het college en wat doen de Drechtsteden aan dit groeiende probleem? Wordt er samengewerkt, op weg naar een betere bereikbaarheid? Dit waren de antwoorden:  

 

Het college is zich bewust van het feit dat er veel sprake is van filevorming op de A16 en de N3. De gemeente werkt samen met Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland aan de aanpak van deze files. Deze aanpak bestaat uit het volgende maatregelpakket.

1.            Structurele aanpak met aanpassingen infrastructuur.

a.            Ombouw knoop A16/N3 (inclusief nieuwe aansluiting DK4)

b.            Ombouw knoop A15/N3 

c.            Extra doorstromingsmaatregelen A15

d.            Extra capaciteit op en afritten van de N3

Het positieve effect is niet direct merkbaar op de weg. Als gevolg van het groot onderhoud aan de N3 wordt het fileleed eerder groter dan kleiner. Om de tijdelijke extra overlast tijdens de werkzaamheden nog verder te beperken, zijn we nu in overleg over aanvullende maatregelen ten tijde van het grote onderhoud. Naast extra infrastructuur wordt aanvullend ingezet op:

2.            Tijdelijke extra Verkeersmaatregelen gekoppeld aan groot onderhoud N3

3.            Tijdelijk extra Mobiliteitsmanagement maatregel (minder hinder aanpak) en een bewonersaanpak en werkgeversbenadering.

 

De CU/SGP blijft de ontwikkelingen ten aanzien van de N3 nauwgezet volgen en draagt bij het college praktische ideeën aan om de bereikbaarheid van Dordrecht, maar ook de leefbaarheid rondom de N3 te verbeteren. Heeft u ook ideeën hoe het beter kan? Laat het ons weten: Raad.Ingrid@kleinhendriks.com 

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie