Wat laat je voor kinderen na?


De ChristenUnie/SGP beoordeelt de Kadernota vanuit het perspectief van een kind. Hoe zal een kind van nu onze stad over 20 of 30 jaar beoordelen? We bouwen allemaal verder aan het historische Dordrecht en dat geeft verantwoordelijkheid. Wij staan op de schouders van generaties voor ons. Onze kinderen staan op die van ons.

 

De ChristenUnie/SGP zoekt het goede voor de hele stad vanuit Bijbelse uitgangspunten. Dat betekent bijvoorbeeld dat de stad toekomstbestendig moet zijn. Generaties na ons moeten hier goed kunnen wonen. De stad is voorbereid op klimaatverandering en heeft oog voor de zwakke. Maar ook blijvende aandacht voor de financiën, die voortdurend onder druk staat. Oog voor de zwakke en de structurele betaalbaarheid van zorg betekent ook oog hebben voor ontwikkelingen die problemen kunnen geven. ChristenUnie/SGP is daarom niet blij met de toenemende individualisering en het grote aantal echtscheidingen. Waardevol in dat kader is de sociaal Pontonnier, de Dordtse variant van de sociaal marinier. Die gaat bruggen slaan tussen gezinnen met hardnekkige problemen en hulpinstanties.

 

We kijken terug op een mooie herdenking van de Synode van Dordt en herdenken volgend jaar 800 jaar stadsrechten. ChristenUnie/SGP vindt het van belang dat de kinderen van nu straks kunnen zien dat wij die belangrijke momenten hebben herdacht. Daarom pleiten we voor een blijvend monument voor deze historische feiten.


Klik hier voor de hele inbreng tijdens de algemene beschouwingen.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie