Woningbouwambitie Dordrecht: 4000 nieuwe woningen

Dordrecht heeft de ambitie om de komende vier jaar 4000 nieuwe woningen te bouwen. In de coalitie zijn hier afspraken over gemaakt. Om dit gestalte te geven, is er een lokale woonvisie gemaakt. Deze woonvisie zal de basis vormen voor het woningbouwbeleid de komende jaren en maakt duidelijk waar er wordt gebouwd en welke woonmilieus wij binnen Dordt (willen) hebben. Verschillende (grote/kleine) bouwprojecten zijn in voorbereiding of zijn al gestart. De achterliggende periode zijn binnen de commissie Fysiek en de gemeenteraad de visie op de ontwikkeling van de Spuiboulevard en Amstelwijck besproken. Vooral Amstelwijck zal een grote nieuwe wijk zijn binnen Dordrecht. CUSGP heeft in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor goede geluidschermen. Deze woonwijk komt namelijk pal naast de N3 en de A16 te liggen. Het is dan juist belangrijk om te investeren in een goed woon- en leefklimaat. Verder heeft CUSGP aandacht gevraagd voor het groene karakter van de nieuwe wijk. Ook op de Spuiboulevard gaat er veel veranderen. Dit gedeelte van het centrum wordt opnieuw ingericht en er verrijst een nieuw stadskantoor. Verder wordt er ook plannen gemaakt voor het oude scholencomplex aan de Noordendijk. Samen bouwen we zo aan onze stad!

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie