Zorgen voor goede jeugdzorg

In de regio krijgen jaarlijks 14.000 kinderen zorg vanuit de Jeugdzorg. In  veel gevallen krijgen zij de juist benodigde zorg en begeleiding waardoor problemen worden opgelost of dragelijker worden. Maar het gaat niet altijd goed. Afgelopen tijd hebben we als raadsleden uit de regio gesproken met ouders die heel veel problemen ervaren en die het gevoel hebben dat ze geen of de verkeerde hulp krijgen. Ouders met kinderen die een autistische aandoening hebben of ernstige gedragsproblematiek, kregen in een aantal gevallen geen persoonsgebonden budget (pgb) meer. Terwijl ze door dit pgb juist de zorg en begeleiding van hun kinderen binnen hun eigen gezin konden blijven doen. Soms moesten ze heel lang op de juiste zorg wachten, werd een deel van de zorg niet meer betaald of was het budget dat ze kregen niet (meer) genoeg om de zorg helemaal te betalen. We hebben als raadsleden verdrietige en schokkende ervaringen gehoord.


Een paar opmerkingen:

Ieder kind moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. Het gaat daarbij om maatwerk, waarbij het jeugdteam en de ouders met elkaar bespreken welke hulp nodig is. Naast maatwerk is het ook heel belangrijk dat ouders tijdig duidelijkheid krijgen en een goed gemotiveerde beschikking. Zijn ze het niet eens met die beschikking, dan kunnen ze bezwaar maken.

Alle veranderingen in de jeugdzorg kosten veel tijd. Bij veranderingen worden er fouten gemaakt. Van die fouten moeten we leren en ze moeten zo snel mogelijk hersteld worden. De vraag naar jeugdhulp blijft stijgen.  En  als gemeente moeten we die zorg leveren. Ook als  ChristenUnie/SGP fractie blijven we ons  inzetten om de jeugdzorg te optimaliseren.

 

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie