Alleen samen..

Jan-Willem.JPG
JW crop.jpg
Door Jan Willem Boersma op 20 oktober 2020 om 21:59

Alleen samen..

Landelijke week van eenzaamheid

Van 1 tot en met 8 oktober is de landelijke week van de eenzaamheid. Juist nu is het moeilijker om elkaar op te zoeken, samen te sporten, in grotere groepen bij elkaar te komen. Ook is het onzeker hoe het allemaal zal gaan, hoe lang het virus nog invloed zal hebben op ons leven. Er wordt gelukkig nog veel naar elkaar omgekeken door een bezoekje, telefoontje, kaartje of appje, of door boodschappen voor elkaar te doen. Laten we daar de komende maanden vooral mee doorgaan. 

Twee jaar geleden is de ‘Aanpak ouderen en eenzaamheid’ vastgesteld. Een onderdeel daarvan is dat de gemeente alle 70-plussers bezoekt om met hen te praten over hoe de gemeente beter kan aansluiten op de vraag van senioren. Door de coronamaatregelen bleken deze gesprekken tot de zomer niet mogelijk te zijn geweest. We hebben als CU-SGP de wethouder gevraagd hoe het inmiddels met deze bezoeken staat. Die vinden we een belangrijk middel om eenzaamheid in beeld te brengen en hulp te organiseren. Nu de coronamaatregelen opnieuw zijn aangescherpt is het goed om te bekijken of het contact met 70-plussers coronaproof georganiseerd kan worden.

Ook onder jongeren komt eenzaamheid voor. Voor hen is deze tijd ook vervelend. Dus laten we ook onze jongeren niet vergeten. Gisteren startte een landelijke campagne om extra aandacht voor elkaar te hebben. Zullen we de komende tijd, van jong tot oud, elkaar extra aandacht geven? Alleen samen komen we deze periode door. En ook als we verschillende meningen hebben, laten we respect en begrip voor elkaar houden. Vanuit de CU-SGP wensen we u sterkte en geduld toe de komende tijd. En vooral ook geloof, hoop en liefde.

Deel dit bericht