Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief-bouwen-moet-de-toekomst-worden-in-Nederland.jpg
ingrid-klein-hendriks.jpg
Door Ingrid Klein-Hendriks op 28 januari 2021 om 21:40

Natuurinclusief bouwen

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft op 26 januari 2021 besloten om de welstandsnota aan te passen en meer ruimte te geven aan natuurinclusief bouwen. De ChristenUnie-SGP heeft het initiatief genomen voor een amendement op de welstandsnota en dit amendement samen met GroenLinks ingediend. Raadslid Ingrid Klein-Hendriks vond in het Coalitieakkoord en in de huidige aandacht voor natuurinclusief bouwen voldoende aanleiding om deze mogelijkheid ook in de welstandsnota breder in te zetten.

 De welstandsnota bevat een beoordelingskader voor het uiterlijk van bouwplannen. De gemeentelijke welstands- en monumentencommissie past dit kader toe bij advisering over bouwplannen. In de welstandsnota is Dordrecht ingedeeld in verschillende gebieden, zoals parken en buitengebied. Daar had het college al een regel opgenomen over natuurinclusief bouwen. Maar juist in het bebouwd gebied is behoefte aan natuurinclusief bouwen. Denk aan gebouwen met begroeide groene muren, daktuinen en gevels met nestplaatsen voor vogels, insecten of andere diersoorten. Groen en natuur, voegen kwaliteit toe aan de stad. Ingrid Klein-Hendriks heeft daarom de regel voor het buitengebied en parken gekopieerd naar de andere gebieden van de stad. Daar ging de meerderheid van de raad in mee. Zodat in het vervolg de welstandscommissie rekening kan houden met bij voorkeur natuurinclusieve gevels bij nieuwe bouwplannen.  

Deel dit bericht