Leefbaarheid en levendigheid in de binnenstad

dordrecht.jpg
Joost Veldman.JPG
Door Joost Veldman op 8 maart 2022 om 22:05

Leefbaarheid en levendigheid in de binnenstad

Meer levendigheid in de binnenstad is een thema dat brede aandacht krijgt. Veel partijen in Dordrecht willen meer reuring. ChristenUnie-SGP is eigenlijk de enige partij die consequent kanttekeningen heeft geplaatst bij die wens. Niet omdat wij tegen een extra terras of bistro zijn, maar wel omdat wij veel waarde hechten aan een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Juist ook in de binnenstad.

Dordrecht heeft een prachtige binnenstad waar op sommige plekken en momenten (denk aan de zondagmorgen) de verstilling in de straten hangt. Wij vinden dat heel waardevol. Die stilte hoeft niet altijd doorbroken te worden door geluid en reuring. Enerzijds is dat standpunt ingegeven vanuit het feit dat de binnenstad voor veel mensen hun woon- en leefomgeving is. Zij verdienen bescherming tegen overlast. Anderzijds komt het voort uit een Bijbelse en kritische beschouwing van tijd en maatschappij. Alle rust en stilte lijkt immers te moeten worden doorbroken door reuring en geluid. ChristenUnie-SGP heeft zich daartegen verzet en heeft de positieve kanten van verstilling en rust geaccentueerd. Dat debat raakt natuurlijk snel aan de zondagsrust, maar gaat veel verder dan dat. Het gaat om de waarde van rust en stilte in het publieke domein. Onze motie om de balans tussen leefbaarheid en levendigheid beter te bewaken haalde het in de gemeenteraad helaas net niet. Wel deed de wethouder de toezegging die balans bij de verdere uitwerking van de visie op de binnenstad goed in de gaten te willen houden. Mooie opdracht voor de nieuwe fractie het college daarop te controleren en scherp te houden.

Deel dit bericht