Motie Herinrichting Weizigtpark

Screenshot 2022-09-13 at 17.17.58.png
Bart crop.jpg
Door Bart de Feijter op 13 september 2022 om 17:50

Motie Herinrichting Weizigtpark

In 2021 heeft de raad het plan voor herinrichting van het Weizigtpark unaniem goedgekeurd.

Het plan wil belangrijke aspecten van het park verbeteren:

  • Het wordt veiliger gemaakt.
  • Er komt een grote fietsenstalling.
  • De biodiversiteit van het park wordt verbeterd. 
  • Er worden meer bomen geplant.

Maar toch…

Afgelopen maanden ontstond er een hoop commotie rond de plannen voor het park. Ruim 3500 mensen ondertekenden een petitie tegen de bomenkap die bij het plan hoort. Zij voelen zich niet betrokken en waren ook niet op de hoogte van de plannen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft geprobeerd zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen. Zo is er o.a. gesproken met de Fietsersbond, de Bomenridders e.v.a. Het is jammer als achteraf toch blijkt dat niet iedereen die dat wilde erbij betrokken was.

Dit zorgt voor een lastige afweging: het plan is vorig jaar unaniem aangenomen door de raad, maar toch willen we niet doof zijn voor de zorgen van omwonenden en hen ook tegemoet komen.

Daarom dienden wij samen met GroenLinks, CDA en Op Ons Eiland een motie in waarin we van het college vragen om:

  • Bomen die in (iets) minder goede staat zijn langer te laten staan, zodat er tijdens de overgangsperiode minder terugval in kroonvolume optreedt;
  • Te kijken of door kleine wijzigingen in de ligging van de paden een aantal bomen behouden kan blijven;
  • De ondergroei (o.a. heesters) minder rigoureus te verwijderen als dit niet strijdig is met de sociale veiligheidsdoelstellingen;
  • De suggesties van de Bomenridders serieus in overweging te nemen en in de uitvoering mee te nemen; 
  • Te borgen dat er voldoende zitruimten met rugleuning blijven in het park.

De motie is aangenomen! Eind september gaan de werkzaamheden van start.

Deel dit bericht