De SGP


Wat is de SGP?


De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is in 1918 opgericht en daarmee de oudste politieke partij van ons land.  De standpunten van de SGP zijn gebaseerd op de Bijbel. De SGP is ervan overtuigd dat God alle eer behoort toe te komen en Bijbelse waarden en normen goed zijn voor iedereen. 

Waar staat de SGP voor?
De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Zij komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid vrijheid van burgers waarborgt. De SGP stáát ervoor.

 

Links:

Partij: www.sgp.nl

Wetenschappelijkbureau: http://www.wi.sgp.nl/

Jongeren: http://www.sgp.nl/Home/Partij/SGP-jongeren

 


 

Historie kiesvereniging

Kiesvereniging "De Banier " is opgericht op 27 Juni 1923. De oudste notulen die nog voorhanden zijn, dateren van 23
januari 1934. Het betreft de oprichtingsvergadering van studievereniging "Groen van Prinsterer", nauw verwant aan de kiesvereniging. Zowel de kiesvereniging als de studievereniging werden in de oorlog verboden. In 1947 werd de studievereniging onder een andere naam opgericht: Filologus. Op vrijdag 11 januari 1946 werd de "weederoprichtings vergadering " te zijn geweest. Notulen waren volgens de toenmalige voorzitter de heer De Voogd niet meer beschikbaar, "daar al de beschrijvinge door de Duitsche weermacht zijn opgeijst".

Debat en gesprek over allerhande maatschappelijke onderwerpen kenmerken de kiesvereniging al vanaf haar ontstaan. Thema’s lopen uiteen van communisme tot democratie, principiële kwesties als lijkverbranding en zondagsrust, praktische
zaken als arbeidsverhoudingen.  In veel gevallen wordt een inleiding gehouden door leden of bestuursleden, maar ook
gastsprekers worden uitgenodigd. Regelmatig worden ook tijdredes gehouden, waarin vanuit Bijbels perspectief ontwikkelingen in de maatschappij worden belicht.

 

Direct na de oorlog speelt de vraag naar samenwerking met andere partijen. De kiesvereniging van de Antirevolutionaire
partij doet een verzoek om een te komen tot een gezamenlijke lijst. Aanvankelijk wordt de boot nog afgehouden, maar in 1958 komt het toch van een gezamenlijke lijst met deze partij en de Christelijke Historische Unie. Er ontstaat een lange traditie om de krachten te bundelen. Voor het eerst komt daardoor een vertegenwoordiger van de SGP in de gemeenteraad. Omdat partijen echter steeds verder uit elkaar groeien, komt de SGP in 1974 met een eigen lijst. Vanaf 1978 werkt de SGP samen met het Gereformeerd Politiek Verbond. Vier jaar later wordt die samenwerking uitgebreid met de Reformatorisch Politieke Federatie. De samenwerking wordt vanaf 2002 ook voortgezet met de opvolger van deze partijen, de ChristenUnie.

 

De archiefinventaris van de kiesvereniging is ondergebracht bij Erfgoedcentrum DIEP.