Het ChristenUnie bestuur

Het ChristenUnie bestuur Dordrecht

 

De ChristenUnie is een landelijk verband van lokale kiesverenigingen. Daarvan zijn er zo’n 215 in Nederland. Wanneer u lid bent van de ChristenUnie, bent u formeel lid van een plaatselijke vereniging. Samen vormen de plaatselijke verenigingen de landelijke partij.

 

In Dordrecht wordt de kiesvereniging aangestuurd door een bestuur. Dit lokale bestuur bestaat uit:

Anthony de Cuba (voorzitter)
Inge den Hollander (penningmeester/ jeugdzaken)
Willem Bart Junte (secretaris)
Matthijs Bosman (politiek secretaris)
Henk Jan Seesink (PR)

Jongerenambassadeur (geen officieel bestuurslid):
Stefan van Ballegooie
 

Het lokale bestuur staat in nauw contact met de fractie. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma (in afstemming met de fractie), de werving en selectie van de kandidaten voor de kieslijst, het organiseren van de lokale verkiezingscampagne, evaluatie van het functioneren van de fractie en het organiseren van lokale ledenvergaderingen.

 

Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op met het bestuur: christenunie.dordrecht@gmail.com