Het SGP bestuur

SGP Kiesvereniging “De Banier” Dordrecht

De SGP is een vereniging die is opgebouwd uit plaatselijke kiesverenigingen, waarvan een in Dordrecht. Iedereen die achter de grondslag en de doelstelling van de SGP staat en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden bij de plaatselijke kiesvereniging. De Dordtse kiesvereniging "De Banier " heeft ongeveer 300 leden. Medio 2e kwartaal van het kalenderjaar vindt de jaarvergadering plaats. Ook wordt ieder jaar een tijdrede gehouden als een moment van bezinning, waarbij vanuit Bijbels perspectief ontwikkelingen in politiek en samenleving belicht worden. De Bijbel is voor de SGP namelijk het richtsnoer voor overheid en burger. Daarnaast wordt per jaar een aantal vergaderingen gehouden waarbij raadsleden of landelijke politici hun werk toelichten en waarbij volop gelegenheid is tot het stellen van vragen en discussie. Het bestuur van de kiesvereniging bestaat uit:


Adriaan Smitsman Voorzitter
Niek Bakker 1e secretaris 
Frank van der Maas 2e secretaris
Hans Krijgsman P.R. / Ledenwerving


U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris van de kiesvereniging (dordrecht@sgp.nl) of via www.sgp.nl. Wanneer u het formulier op de site van de SGP invult, zorgt het partijbureau ervoor dat het wordt doorgezonden naar de secretaris.