Fractievoorzitter Joost Veldman

Joost Veldman (1982) getrouwd en woont in de wijk Oud-Krispijn en werkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Met overtuiging zet hij zich in voor het welzijn van heel Dordrecht. Namens de fractie van de CU/SGP Dordrecht is hij raadslid voor ondermeer de volgende onderwerpen: veiligheid, leefbaarheid, stedelijk beheer, ruimtelijke ordening en stedelijke financiën. Enkele uitspraken over deze thema’s: “In tijden van financiële onzekerheid is een zorgvuldig en behoedzaam financieel beheer van de stedelijke financiën van groot belang. De gemeente moet investeren in projecten die Dordrecht sterker maken”, “Het is van groot belang dat Dordrecht goed bereikbaar blijft per intercity”, “De veiligheid op en rond het spoor in Dordrecht kan worden verbeterd, daar pleiten wij ook landelijk voor”, “Vandalen moeten zoveel mogelijk opdraaien voor de kosten die zij veroorzaken.”, “De binnenstad van Dordrecht is een parel die her en der nog wat beter kan worden opgepoetst. We kiezen voor een hoge kwaliteit van de ruimtelijke inrichting.”