Matthijs Bosman

Ik ben Matthijs Bosman. Geboren in 1977 in Dordrecht en altijd in onze prachtige stad blijven wonen. Inmiddels heb ik gewoond in de wijken Sterrenburg, Dubbeldam en Land van Valk. Werken doe ik in Rotterdam als jurist bij de gemeentelijke ombudsman. Wat ik ervaar is dat de maatschappij uitgaat van de zelfredzaamheid van de mensen, maar dit helaas niet altijd realistisch is met alle vervelende gevolgen van dien. Ook ik ben groot voorstander van de gedachte dat we moeten uitgaan van de eigen kracht van mensen. De gemeente zou als overheid de laatste moeten zijn die te hulp schiet, maar als het nodig is, moet de gemeente dat op een nette en vooral menselijke manier doen. De Bijbelse boodschap: ¨behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden¨ is van grote waarde. Er staan nog veel meer wijze en goede lessen in en daarom wil ik ook christelijke politiek bedrijven vanuit de Bijbel.

 

Binnen de commissie sociaal zal ik me vaak bezig gaan houden met de mensen die er inderdaad niet zelf uit komen en hulp vragen aan de gemeente. Preventie van allerlei verschillende hulpvragen is van groot belang, maar helaas is ook dat  soms niet voldoende en dan wordt er daadwerkelijk hulp gevraagd. Ik wil me er voor inzetten dat we dat op een positieve, menswaardige en ruimhartige manier doen met oog voor de inclusieve samenleving in onze prachtige stad Dordrecht.