Sandra Catsburg

Sandra Catsburg, getrouwd, moeder. Parttime beleidsmedewerker in een ggz instelling. Motivatie om in de plaatselijke politiek actief te zijn enerzijds interesse in bestuurlijke en politieke processen, anderzijds betrokken op leefomgeving. Vooral het thema rentmeesterschap vind ik belangrijk. Niet alleen rentmeesterschap met betrekking tot verantwoordelijk en duurzaam gebruik van de aarde en haar grondstoffen, maar ook rentmeesterschap ten opzichte van de mens, de naaste, om ons heen. Delen van de overvloed die je hebt ontvangen (als individu, maar ook als gemeenschap) in de wetenschap dat we ook dat maar in bruikleen hebben.