Lijstduwer Bert Staat

Bert Staat is mijn naam. Op 29 april 1959 in Zwijndrecht geboren. Altijd politiek geïnteresseerd geweest. Overigens is politiek mij in de genen meegeven. Mijn vader is namelijk enkele periodes lid geweest van de gemeenteraad van Zwijndrecht. In 1969 verhuisde ons gezin naar de Polluxhof in Dordrecht. Ruim 25 jaar geleden ben ik getrouwd met Nellie. We ontvingen drie kinderen: Klazina, Noach en Ellen. Kerkelijk behoren wij tot de Gereformeerde Gemeente die samenkomt in de Julianakerk aan de
Mauritsweg/Krispijnseweg. We zijn Sterrenburg trouw gebleven en we wonen daar prima naar onze zin.

 

In 1990 rolde ik als burgerraadslid de Dordtse politiek in. Als SGP-er in de toenmalige SGP/RPF/GPV-fractie. Waarom lid van de SGP? Omdat de SGP het beste aansluit bij mijn persoonlijke principes. De rol van burgerraadslid heb ik drie raadsperiodes, dus tot 2002, vervuld. In dat jaar werd ik gekozen als vierde raadslid van de fractie ChristenUnie/SGP. De lopende raadsperiode 2014-2018 is dus mijn vierde. Voor alle duidelijkheid: raadslid is voor mij een nevenfunctie. Al sinds 1981 werk ik bij Rijkswaterstaat dienst West-Nederland Zuid.

 

Gelukkig werken de SGP en de ChristenUnie in Dordrecht al sinds 1982 samen. Dat is reden om dankbaar voor te zijn. Ik hoop dat deze samenwerking nog tot in lengte van jaren wordt gecontinueerd! Sinds de verkiezingen van 19 maart 2014 vervul ik de rol van fractievoorzitter. Ik houd me bezig met alle dossiers welke in de pijler Bestuur en Middelen aan de orde komen. Vanzelfsprekend nemen hierin de jaarrekening, kadernota en begroting een belangrijk plaats in. Tevens ben ik lid van de Drechtraad.