Over de fractie

Fractie ChristenUnie/SGP

ChristenUnie en SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) werken in Dordrecht al jaren samen. In de gemeenteraad bezet ChristenUnie/SGP drie zetels. De fractie wordt daarnaast versterkt door drie burgerraadsleden die namens de fractie in commissievergaderingen het woord voeren. Op maandagavond vergadert de fractie, in het bijzijn van de fractiesecretaris, ter voorbereiding over de onderwerpen die aan de orde zullen komen in de adviescommissies, gemeenteraad en het Drechtstedenoverleg. Tijdens het fractieoverleg wordt informatie gedeeld en de standpunten bepaald. Omdat niet elk fractielid gedetailleerd op de hoogte kan zijn van elk onderwerp werkt de fractie met duo's. Een duo, van een raadslid en burgerraadslid, houdt zich intensief bezig met bepaalde thema's zoals financien, ruimtelijke ordening of sociale zaken.