Standpunten

ChristenUnie-SGP: geloofwaardig 

We staan voor geloofwaardig beleid. De gemeente moet zich richten op kerntaken en overheidsgeld is voor voorzieningen waar veel inwoners van profiteren. De overheid kan niet alle problemen oplossen en de samenleving is geen vrije markt. Dit doen we vanuit onze uitgangspunten:

  1. Bijbels geïnspireerd
  2. Verantwoordelijk voor elkaar
  3. Financieel op ordeLees hier het hele verkiezingsprogramma of download hier het verkiezingsprogramma.Wij staan voor:

 1. Voldoende voorzieningen en een gevarieerd woonaanbod. We staan voor het behoud van bibliotheken, voor de invoering van de starterslening en voor bouwen op vrije kavels. We willen een verdere versterking van de historische binnenstad.


2. Een veilige en leefbare stad. We willen geen coffeeshops, staan voor veilige wijken en een strikt handhavingsbeleid


3. Verdere ontwikkeling van het duurzame profiel. We staan voor meer ruimte voor de fiets, een duurzaamheidslening voor mensen die investeren in duurzame aanpassingen in hun woning. Ook willen we aandacht voor afvalscheiding.


4. Voldoende zorg, ondersteuning en werkgelegenheid. We staan voor ondersteuning van mensen die zorg of hulp nodig hebben en voor stimulering van werkgelegenheid in kansrijke sectoren.


5. Een rustige zondag, shoppen is geen zondagsrust. Ondernemers, werknemers en stadsbewoners zijn gebaat bij collectieve onthaasting. Uitbreiding van de koopzondagen is ongewenst.