Cultuur

Dordrecht heeft een bloeiend cultureel leven. Dat is een groot goed. Cultuur en kunst zijn gaven van onze Schepper. Ze verrijken ons leven, binden mensen samen en maken ons bewust van onze historische achtergrond. Het is belangrijk dat die mooie en opbouwende rol van kunst en cultuur wordt bevorderd. Cultuuruitingen die leiden tot godslastering, onzedelijkheid of geluidsoverlast moeten daarentegen zoveel mogelijk tegengegaan. Eigen initiatief en financiering is voor ChristenUnie/SGP het uitgangspunt van culturele en kunstzinnige expressie. De Ark van Noach en het Nationaal Medisch Museum vormen mooie voorbeelden. Bibliotheken hebben oog voor digitale ontwikkeling, maar blijven een belangrijke bloeiplek voor onderwijs, ontmoeting en cultuur.

  • Cultureel ondernemerschap moet worden versterkt en bevorderd. Waar mogelijk wordt regelgeving vereenvoudigd. Het maximale percentage subsidie van de gemeente gaat van 40 procent naar 30 procent. Op subsidies aan festiviteiten en evenementen kan worden bezuinigd.

  • Gestreefd wordt naar een inhoudsvol cultuur- en evenementenprogramma dat (cultureel of educatief) niveau heeft en houdt. Niet alleen jongeren zijn speerpunt van festiviteiten, ook de steeds grotere groep ouderen moet goed worden bediend. Een goed en verantwoord horeca- en evenementenbeleid is een belangrijke randvoorwaarde.
  • De Dordtse boekenmarkt wordt in ieder geval op zaterdag gehouden.
  • Het aantal bibliotheekfilialen wordt niet verder ingekrompen. De inzet van vrijwilligers is hiervoor onontbeerlijk. De relatie tussen scholen en bibliotheken wordt bevorderd, onder ter bevordering van een leescultuur, tegengaan van taalachterstanden en de ondersteuning bij media-educatie.