Dordrecht in de regio

Dordrecht staat niet op zichzelf en niet elke taak kan binnen Dordrecht worden opgelost. Daarom is er een landelijke overheid, maar werkt Dordrecht ook samen in de Drechtsteden met de ons omringende plaatsen. De ChristenUnie/SGP vindt dat taken of problemen moeten worden aangepakt door de overheid die daartoe het beste in staat is. Voor veel zaken is dat gewoon de gemeente Dordrecht. Sommige onderwerpen worden door de Drechtsteden opgepakt. Voor andere thema’s zijn dat Den Haag of Brussel. Profilering en vertegenwoordiging van onze stad bij andere overheden is daarbij van groot belang. Het gemeentebestuur speelt daarin volgens de ChristenUnie/SGP een belangrijke rol.

  • ChristenUnie/SGP is voor betere samenwerking, maar tegen samenvoeging van de gemeenten in de Drechtsteden.
  • De Drechtraad moet een hulpmiddel voor de gemeenten blijven en mag geen eigen leven gaan leiden. Samenwerken betekent niet dat er niet bezuinigd kan worden, bijvoorbeeld door een efficiëntere organisatie.
  • Een continue, sterke lobby bij andere overheden is noodzakelijk voor bijvoorbeeld veiligheid langs het spoor, goede trein-, weg- en waterverbindingen en toerisme. Dordrecht moet in Den Haag en Brussel meer gezicht krijgen. Ook samenwerking met andere buiten de Drechtsteden gelegen steden en regio’s kan daarbij aan de orde zijn.