Duurzaamheid

De mens is rentmeester over de schepping. We moeten daarom verantwoordelijk en zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving. Een schone en gezonde leefomgeving draagt bovendien bij aan woongenot. Thema’s als duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluidsreductie, afvalverwerking en energieopwekking moeten de aandacht van de gemeente hebben. Een gezond milieu en gezonde leefomgeving staan of valt met het gedrag van mensen. Daarom is bewustwording van het belang van duurzaam gedrag belangrijk.

  • Windmolens dragen bij aan duurzame energieopwekking, maar worden alleen daar geplaatst waar het passend is in de omgeving en de overlast beperkt is. De gemeente wijst de plekken aan waar dat mag, investeren in windmolens is een taak van bedrijven en burgers. Mogelijkheden langs het water van de Dordtse Kil worden daarvoor onderzocht.
  • Er komt een duurzaamheidslening voor bewoners om duurzame aanpassingen aan hun huis te financieren zoals zonnepanelen en isolatie.
  • De ChristenUnie/SGP streeft ernaar dat in 2020 ten minste 70 procent van het afval gescheiden wordt ingezameld. Op de website van de gemeente wordt het percentage gescheiden afval en de financiële opbrengst daarvan met een monitor bijgehouden. Mocht een financiële prikkel inwoners stimuleren om afval beter te scheiden dan zijn wij daarvan voorstander.
  • Er dient een goede balans te zijn tussen bebouwing en groen. De hoeveelheid bomen blijft minimaal op het huidige niveau en wordt waar mogelijk uitgebreid. Aan burgerinitiatieven voor stadstuinen en stadslandbouw werkt de gemeente zoveel mogelijk mee.
  • Om stank te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren maakt de gemeente samen met de maritieme sector afspraken over de vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen door schepen die liggen afgemeerd in de Zeehaven.
  • Geluidsoverlast van wegen, industriële activiteiten en spoor worden waar mogelijk beperkt. De gemeente pleit hiervoor actief bij de Rijksoverheid.